Categories
Uncategorized

Oppholdstillatelse / residence permit – news

Damen hos politiet ba meg bruke jungeltelegrafen. Om hva? Jo, at nå skal det bli slutt på “stempel” i passet, dette innlimte arket med dårlig bilde og gyldighetsdato. I juni begynner ny ordning med et plastkort (sikkert med like dårlig bilde) og to års gyldighet.

Kortet ordnes med personlig fremmøte (som nå), men sendes i posten etter 2 uker. Det vil si at du bør være ute i litt god tid før utløp av oppholdsbeviset i passet i tilfelle du skal reise utenlands. Kortet kan ikke brukes som ID-kort, men må vises sammen med passet i passkontroll.

Det med personlig fremmøte kan også endres i fremtiden. Nå skal de ta fingeravtrykk, men i fremtiden kan det være mulig å ordne mye via nettet – i det minste booke tid så du slipper køsittingen.

Sa den hyggelige damen hos politiet.

This page in my passport tells Norway to let me back in when I’ve been abroad.

The lady at the police station asked me to use word of mouth. About the changes in the residence permit. Currently, a printed permit (and a horrible picture) is glued into the passport, but starting in June, the permit will be a plastic card.

The card will be valid for two years only. You have to apply in person (like now), but the card will be sent to you via the mail about two weeks’ later. Which means you need to give yourself some extra time to renew your permit. The card is not valid ID, but must be presented with your passport when traveling.

They will also fingerprint us foreigners, but it may be possible to get a lot done via the ‘net – or at least book an appointment so you don’t have to sit around and wait.

Said the nice lady at the police station.

By Keera Ann Fox

I am a bi-lingual American who has lived most of my life in Norway.
Jeg er en tospråklig amerikaner som har bodd mesteparten av mitt liv i Norge.

One reply on “Oppholdstillatelse / residence permit – news”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s