Categories
Uncategorized

Faith — Tro

But what is fear? Nothing more nor less than the negative use of faith…faith misplaced; a belief in two powers instead of One… —<a href="http://www.devorss.com/display.cgi?tpl=item&record=1038
“>”The Science of Mind”, page 156

Faith is a difficult notion. So many try to compensate for a lack of faith by using will-power or rituals. And so many feel they have no faith; they feel they constantly fall short of believing in whatever deity they want to believe in or they feel that their efforts to believe are going nowhere.

In my metaphysical readings, I came across the statement that faith requires – faith. That’s not as unhelpful as it sounds. Here is what is meant: Faith isn’t something you start out with, faith is something you give yourself by just believing it is worth it. Faith isn’t something you have; it is something you build.

You need just that one belief: That there is a power in the Universe that wishes you well and that you are a part of and therefore can use and rely on.

“To take the first step in faith, you don’t have to see the whole staircase: just take the first step.” —Dr. Martin Luther King, Jr.

Men hva er frykt? Hverken mer eller mindre enn misbruk av tro…feilplassert tro; en tro på at det finnes to krefter i stedet for bare Én… —<a href="http://www.devorss.com/display.cgi?tpl=item&record=1038
“>”The Science of Mind”, side 156 (min oversettelse)

Tro er et vanskelig begrep. Mange prøver å få nok tro ved å bruke viljen eller ritualer. Og mange føler at de rett og slett ikke har tro; de føler ikke at troen deres er sterk nok i deres valgte gud, eller at troen rett og slett ikke gjør noen nytte.

I en metafysisk tekst kom jeg over påstanden at tro krever – tro. Påstanden er ikke så unyttig som det kan høres ut. Det som påstås er: Tro er ikke noe du har til å begynne med, men noe du gir deg selv fordi du rett og slett synes det er verdt det. Tro er altså ikke noe du har, men noe du skaper.

Du trenger kun den vissheten: At det finnes en kraft i Universet som ønsker deg alt godt og som du er en del av og kan dermed bruke og stole på.

“For å ta troens første skritt, trenger du ikke å se hele trappen: Bare ta det første skrittet.” —Dr. Martin Luther King, Jr. (min oversettelse)

By Keera Ann Fox

I am a bi-lingual American who has lived most of my life in Norway.
Jeg er en tospråklig amerikaner som har bodd mesteparten av mitt liv i Norge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s