Categories
Uncategorized

Seeking purple

Lately I’ve been yearning for the spiritual, for uplifting, non-material parts of life, for inspiration, enthusiasm and even magic.

Lately I’ve become keenly aware of my own psychic abilities. Nothing like knowing the answers to specific questions or telling someone their future. More a sort of ESP, a telepathic connection to those close to me. It happens through my body. My gut feeling is not just a feeling; it’s actual received information. And lately, I’ve been able to communicate the other way, to my cat.

Lately, I’ve felt the need to fill myself up, to do something about my own, personal emotional and spiritual needs. Everything’s all right in my world, health-wise, family-wise, money-wise. It’s time to feed the spirit.

I’m looking for shades of purple, the color associated with the psychic, the Neptunian, the crown chakra, the spiritual. I haven’t actually sought out the color itself. I’m drawn more to its baser expressions of red. All shades of red, from the oranges to the purples. I’m definitely not in a blue mood.

This new growth in my own psychic connection to others, makes me want to know more, to learn more. I think that’s one reason why I have such an urge to seek out the spiritual right now.

Mitt søken, beskrevet ovenfor, gjør at jeg ønsker inspirasjon, jeg søker kilder som kan gi meg åndelig næring. Jeg hadde såvidt hørt om Ingebrigt Steen Jensen og i går, hos bokhandleren, kom jeg over boken hans “Ona Fyr”. Om det er akkurat det jeg er på jakt etter, vet jeg ikke ennå, men jeg leste de første par kapitlene og følte at her var det i hvert fall en som er på bølgelengde med meg. Som ikke er så imponert over grådigheten og selvopptattheten så mange gir uttrykk for i dagens samfunn, men som vet hvor mye moro mennesker kan ha sammen ved å være mennesker – og hvor produktive slike mennesker er på jobben.

Så jeg leter etter lillafargen i mitt liv, etter undring, inspirasjon, vekst, glede. Glede som er uavhengig av situasjon eller velstand, men som bare er. Når jeg opplever at jeg faktisk kan formidle en stemning, et behov til kjæledyret mitt, får jeg en kraftig påminnelse om at verden består av mer enn det de fem sansene forteller oss om. Og dette “mer” er faktisk reell, viktig og en kilde til glede. Og derfor tror jeg at jeg slik behov for å gå dypere inn i dette.

By Keera Ann Fox

I am a bi-lingual American who has lived most of my life in Norway.
Jeg er en tospråklig amerikaner som har bodd mesteparten av mitt liv i Norge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s